Legrenzi

LEGRENZI Sonata da chiesa

Album title: ‘Music for St Mark’s Venice’

See Anthologies and Miscellanies

HMV 5734772  (EMI) ‘